ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್
ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2018 ವರ್ಸಾಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಚ್ಯಾ ’ಮುಖ್ಡಿಂ’ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ 2014 ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್ ಕಾಣ್‌ಕೋಣ್ ಶೆರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಾವೆಳಾರ್ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಲೇಖಕ್ ವಿವೇಕ್ ಶಾನ್‌ಭಾಗ್ ಹಾಣೆಂ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರುಪಯ್ 50,000 ತಶೆಂ ...ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ರಂಗ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ ಧಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಿ. ಜಿ. ಸೆಮಿನಾರ್ ಹೊಲಾಂತ್ 'ಕವಿತಾ ಧೊಣು' ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ರಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಪುತ್ತೂರ್ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಕೊಲೆಜಿಚೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಿ. ಜಿ. ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಫಾ. ಆಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಸುರ್‍ವೆರ್ ಥಳೀಯ್ ಸಂಚಾಲಕಿ ಡಿಂಪಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಫಾ. ಆಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊಂತೇರೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಕಿ " ಹಾಂವ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಶಿಕುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ್ ಝಗಡ್ಚ್ಯಾ ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಬರೊ ಮನಿಸ್
- ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ
ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಚುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತಿ ಸೊಧುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಜಾಪಿ ಮೆಳನಾಂತ್. ಮಾಗೀರ್ ಆಪುಣ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಭಾಸ್
- ರೊಬರ್ಟ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್
ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಸುಣೆಂ ಮನ್ಶಾರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾ. ಮನ್ಶಾನ್ ಹೆರಾಂಚಿಂ ರುಪಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ. ಪುಣ್ ಸುಣ್ಯಾನ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್.ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಧೈರಾಖಾತೀರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಎಕ್ದಮ್ ತುಕಾ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್‍ತಾ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಹಾಂವೆಂ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆ
- ಅನಾಮಿಕ್
ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾ ಕಥುವಾಂತ್ 8 ವರ್‍ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಮುಗ್ದ್ ಚಲಿ ಆಸೀಫಾಚೆರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಆನಿ ಖುನಿಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್, ನಿಶ್ಟುರ್ ಆನಿ ಅಮಾನುಶ್ ಕರ್‍ತುಬಾವಿಶಿಂ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕವಿತೆಚೊ ಅನುವಾದ್ ಕವಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಜೊ ಧಾಡಲ್ಲೊ ತೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಥೂ..! ರಾಕ್ಸಾಂನೊ..!
- ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೆರೆಬಯ್ಲ್
ಕಥುವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಸಾನಾ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ರೆ ಚರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸದಾಂನೀತ್ ವಾಚುನ್ ಆಸಾಂವ್, ಆಯ್ಕುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಗತ್ ಖತ್ಕತ್ತಾ, ಉಸ್ವಾಸಾಚೊ ವೇಗ್ ಚಡುನ್ ಶಿಜುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

News
ಗರ್ಮೆಂತ್ ಉಕಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆ
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯೆ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಪುಂಜಾಲ್‍ಕಟ್ಟೆಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಬರ್ಟ್...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 14: ಬದ್ಲಾವಣ್, ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್ - ಯೆಹುದಾ ಅಮಿಚಾಯ್-ಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ
ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ; 'The greatest truth is simple'. ಅಶೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವಿಶಯಾಂಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ...   चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

Essays
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ
ತಸಲೊಯ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಜೆನ್ನಾಂ ಅಡಿಗ ತಸಲೊ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಕವಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್‍ಧಿ ಮಾನ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಾಂಯ್...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
 
World News